Chú Đại Bi - Great Compassion Mantra - Da Bei Zhou

Nếu không xem được video, Bấm vào biểu tượng để xem video.

Chú Đại Bi - Great Compassion Mantra - Da Bei Zhou

8,405 0 0 0 Người đăng: admin

  • Lưu ý: Vui lòng tạm Dừng Video trước khi chuyển sang nghe Audio.
Kinh - Chú
Video thuộc các Playlist:

Bạn không thích video này. Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Miêu tả

Chú Đại Bi - Great Compassion Mantra - Da Bei Zhou 大悲咒

Đăng bình luận.

Bình luận (0)

Hãy là người đầu tiên bình luận.